fredag 2. august 2013

Tyrifjorden Torsdag 1 Aug

Fin blank Ørret som fik friheten tilbake..